Skip to product information
1 of 2

Onyx vase

Regular price
$45.00
Regular price
Sale price
$45.00

Cream onyx bud vase. 6 x 3 inches. 

Onyx vaseOnyx vase